Bạn là người mới tiếp cận với quảng cáo facebook, có rất nhiều thuật ngữ trong các tài liệu, group facebook nhắc đến nhưng chưa rõ bản chất của các thuật ngữ đó là gì? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn các thuật ngữ trong facebook ads cần biết trong hiện tại.

 • Thuật ngữ trong facebook ads cơ bản
 • CTR – Click Through Rate: Phần trăm số lần mọi người nhìn thấy quảng cáo và thực hiện click
 • CPM – Cost Per 1000 Impression: Chi phí cho 1000 lần hiển thị quảng cáo
 • Reach: số người tiếp cận với một nội dung trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ số Reach trên Facebook càng nhiều đồng nghĩa nội dung của bạn hay, thu hút khách hàng và ngược lại. Reach được tính là tổng lượng tiếp cận của bài viết từ nhiều nguồn khác nhau như:
 • Lượt tiếp cận tự nhiên –  Organic reach
 • Lượt tiếp cận thông qua chia sẻ – Viral reach
 • Lượt tiếp cận thông qua quảng cáo – Paid reach
 • PPE – Page Post Engagement: Là mục tiêu chiến dịch tối ưu tăng lượng tương tác cho bài quảng cáo

  • Mục tiêu – Click to web (CTW) hay lưu lượng truy cập: Là mục tiêu chiến dịch tối ưu tăng tỷ lệ click vào website
  • Mục tiêu – Conversion web: Là mục tiêu chiến dịch tối ưu chuyển đổi trên website
  • ROAS: Tổng lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) từ lượt mua trên website
  • Campaign (Chiến dịch): Trong trình quản lý quảng cáo facebook gồm chiến dịch (campaign), nhóm quảng cáo (Ad set), quảng cáo (Ad)
 • BM – Business Manager: Là trình quản lý doanh nghiệp, giống như 1 tổ chức gồm tài khoản quảng cáo, người (nhân sự), pixel, phương thức thanh toán…Bạn có thể thêm nhiều tài khoản facebook vào BM và phân quyền cho từng tài khoản facebook có quyền sử dụng các tài sản nào của BM.
 • Tkcn – Tài khoản cá nhân: Mỗi tài khoản facebook có 1 tài khoản quảng cáo cá nhân, tài khoản này sau khi thêm phương thức thanh toán là bạn có thể lên quảng cáo
 • Phương thức thanh toán
  • Với phương pháp thêm thẻ visa, master card thì tài khoản quảng cáo sẽ là tài khoản trả sau: Chi tiêu trước thanh toán sau
  • Với phương pháp thêm tài khoản momo thì tài khoản quảng cáo này sẽ là tài khoản trả trước, bạn phải nạp tiền vào tài khoản quảng cáo thì mới chạy quảng cáo được
 • Thuật ngữ trong facebook ads chuyên sâu
  • Quên thanh toán (chạy bùng): Đây là thuật ngữ các bạn chạy black hay dùng. Các tài khoản quảng cáo trả sau khi có ngưỡng cao, người chạy ads không thanh toán cho facebook số tiền đã chạy thì được gọi là quên thanh toán.
  • Pay tay: Là hình thức bạn chọn nút thanh toán ngay tiền chạy ads khi chưa đạt ngưỡng thanh toán của tài khoản
  • Limit: Là giới hạn chi tiêu của tài khoản trong ngày. Limit 230k là tài khoản quảng cáo chỉ tiêu được 230k/ ngày dù bạn đặt ngân sách chiến dịch lớn hơn 230k
  • Nolimit: Là tài khoản không giới hạn chi tiêu/ ngày
  • Limit ấn: Nhiều tài khoản ads có limit 50$ nhưng khi bạn đặt ngân sách chiến dịch/ nhóm hơn 50$ tài khoản không thông báo giới hạn chi tiêu hàng ngày của tài khoản.
  • Ngưỡng thanh toán: Trong phần hóa đơn thanh toán, bạn sẽ thấy số tiền khi bạn tiêu đến ngưỡng đó thì facebook sẽ tự động thanh toán. Tài khoản quảng cáo càng nhiều thì ngưỡng càng cao (Facebook cho bạn chi tiêu trước với ngân sách lớn rồi mới thanh toán).  Hiện tại với các tài khoản có múi giờ +7 thì ngưỡng thanh toán đầu là 50.000 đ (khi bạn chạy hết 50.000 đ thì facebook mới thực hiện rút tiền từ thẻ của bạn)
  • BM1, BM3, BM5, BM10…BM2500: Chỉ số lượng tài khoản quảng cáo trong BM, BM1 thì có 1 tài khoản quảng cáo
  • BM 50$, BM 350$: Chỉ giới hạn chi tiêu trong ngày
  • Kháng 273, 902: Là 3 số cuối của đường link url.
   • 273: là đường link kháng tài khoản quảng cáo bị hạn chế
   • 902: là đường link kháng tài khoản bị hạn chế, thường các bạn mua via hay gặp link này.
  • Tài khoản bị hạn chế quảng cáo: Là tải khoản facebook không còn quyền quảng cáo trên bất kỳ tài khoản quảng cáo nào
 • Tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa: Là tài khoản quảng cáo không thể chạy quảng cáo
 • XMDN – Xác minh doanh nghiệp: Là xác minh BM bằng các hồ sơ giấy phép doanh nghiệp. BM được xác minh sẽ có tick xanh đã xác minh
 • XMDT – Xác minh danh tính tài khoản facebook

Ngoài ra, còn rất nhiều các thuật ngữ khác, đặc biệt khi facebook ngày càng siết chặt việc chạy quảng cáo. Nếu bạn chưa rõ về thuật ngữ nào thì để lại thông tin dưới bình luận mình sẽ giải thích thêm.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here