Tài liệu: Chiến lược trên 1 trang giấy

0

Hành trình của doanh nghiệp cũng có thể được nhìn thành 4 giai đoạn chính: Empathy (Chứng minh thị trường đủ lớn), Slution – Problem fit (Chứng minh hiệu quả của sản phẩm), Product – Market Fit (Chứng minh mô hình kinh doanh) và cuối cùng là Scale (Chứng minh khả năng nhân rộng)

Nội dung tài liệu:

  • Mở rộng doanh nghiệp với khung 4D và 4 quyết định
  • Mô hình kinh doanh & chiến lược trên 1 trang giấy
  • Checklist các thói quen thực thi của Rockefeller
  • Công cụ triển khai và quản trị chiến lược BSC, KPI
Bạn và đội ngũ quản lý đang ở đâu để sẵn sàng phát triển doanh nghiệp

Link tải tài liệu:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here