Tài liệu: Marketing thời đại số

0
4

Marketing trong kỷ nguyên số đã thay đổi hoàn toàn so với Marketing trong thời kỳ sản xuất. Khái niệm 4P trong thời kỳ sản xuất chắc hẳn không xa lạ với bất kỳ ai, bao gồm: Producs (sản phẩm), Price (Giá cả), Place (Phân phối), Promotion (Quảng bá). Saud dó là sự dịch chuyển sang 7P, thêm các yếu tố về People (con người), Process (Quy trình), Physical Evidence (Tài nguyên hữu hình) để tăng cường sức mạnh của hoạt động marketing.

Thời thế thay đổi cũng kéo theo sự chuyển dịch không ngừng của các mô hình marketing và theo ông Thái Phạm, kỷ nguyên số đã dẫn tới sự ra đời của 4C (Co-creation – đồng sáng tạo, Currency – hình thức giá linh hoạt, Commucal Activation – hoạt động kích hoạt cộng đồng và Conservation – kiểm soát hội thoại). Với mô hình này, doanh nghiệp đã tạo ra mối quan hệ theo chiều ngang cũng như tương tác hai chiều giữa thương hiệu và người tiêu dùng – nền tảng của sự gắn bó lâu dài giữa hai bên. Đây là mô hình phù hợp và bền vững trong vòng 5-10 năm tới của hoạt động thương mại và kinh doanh.

Link tải tài liệu “Marketing thời đại số” ở dưới đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here